ประวัติของบริษัท
บริษัท อานนท์ ทูลส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ที่ 1 ตำบลนาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เอ ซี เอ เครื่องมืออุตสาหกรรม จำกัด บริษัทฯก่อตั้งเมื่อ 24 กันยายน 2550 เดิมใช้ชื่อ บริษัท เทคสยาม มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และเปลี่ยนเป็นชื่อ บริษัท อานนท์ ทูลส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มากราคม 2552
กรรมการบริษัท มีทั้งหมด 4 ท่าน ดังนี้
1.นายอานนท์ ประไกรวัน
2.นายอภิชัย เที่ยงปาล
3.นายจำปา ประกิ่ง
4.นางขวัญจิต ประไกรวัน
นโยบายบริษัท
1.เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ มีความมุ่งมั่น ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2.เป็นบริษัทที่มีพนักงานที่มีความพร้อมในด้านทักษะและมุ่งมั่นในการทำงาน
3.เป็นบริษัทที่มีความคิดสร้างสรรค์และพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดด้วยความภาคภูมิ
4.เป็นบริษัทที่มีความมั่นคงในด้านคุณภาพของสินค้าและความรวดเร็วในการบริการโดยการทำงานเป็นทีม
นโยบายคุณภาพ
เรามุ่งมั่นพัฒนาการผลิต การตรวจสอบ และการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพงานที่เป็นเลิศ